חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזוג לנסוע לטיול באוטובוס בתקופת ההרחקה?

תשובה:

למרות שהאשכנזים מחמירים שלא לנסוע לבדם ברכב לטיול בתקופת ההרחקות, מכל מקום אפשר להקל ולהתיר, כיון שמדובר בנסיעה באוטובוס גדול, אזי עניין החיבה מתמעט ומופחת והחשש ההרהור קטן.

פוסק: הרב ראובן בן אוליאל

ספר: טהרת כרם ישראל - הלכות נידה בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: הרחקות עמוד 226. תורת הטהרה יב-מב, דרכי טהרה ה-נא, שבט הלוי קצה עמ' רסא ס"ק ט כתב "וגם בטיול נראה דבאוטובוס שרי כמו דמותר לילך עם אשתו לבדם ברחוב "

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה