חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין הדלקת נר חנוכה לגבי נוער היוצא לטיול בחנוכה ויישן באוהל?

תשובה:

מי שיוצא לטיול בחנוכה ויישן באוהל קטן המיועד מבעיקר לשינה יכול להדליק אם מולאו שאר התנאים, אולם כיוון שיש מחלוקת בעניין מהותו של אוהל, לכן עדיף שבבית משפחת ההורים יכוונו להוציא ידי חובה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק ט סעיף לב

תשובה נוספת:

חיילים או מטיילים הגרים באוהלים, אם יש באוהל מחיצות שעומדות ברוח מצויה והמחיצות מגיעות עד פחות מ-ג' טפחים בסמוך לקרקע, אזי ידליקו נר חנוכה בפתח האוהל או בפנים אם מסוכן להדליק בפתח. אולם אם מסוכן להדליק ואשתו מדלקת עליו אזי פטור.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרעא עמוד נג בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה