חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת בטיטול שיש בו ציורים הנמחקים כאשר הטיטול נרטב?

תשובה:

מותר להשתמש בשבת וביום טוב בטיטול שיש בו ציורים הנמחקים כאשר הטיטול נרטב.

פוסק: הרב פנחס דניאל ויטמן

ספר: הטיפול בתינוקות

מקור: פרק יב סעיף ד וראה ארחות שבת חלק א עמוד שנה סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה