חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטלטל מחוץ לעירוב בשבת?

תשובה:

כשמטיילים בשבת, יש להיזהר שלא לטלטל חפץ מחוץ לעירוב, ומצווה שאדם ימשמש בבגדיו לפני שיוצא לאיזור ללא עירוב, שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. 
וכמו כן, יזהר בין בשבת ובין ביום טוב, שלא לצאת מתחומה של העיר אלפיים אמה מן הבית האחרון של העיר או מסוף גבול העירוב.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק טז, סעיף מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה