חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן ארץ ישראל לטוס מהארץ באסרו חג, אם המטוס ינחת במדינת היעד במוצאי החג?

תשובה:

אסור לבן ארץ ישראל לטוס מהארץ באסרו חג, אם המטוס ינחת במדינת היעד במוצאי החג.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ב סימן לו

תשובה נוספת:


 1. אין לטוס מן הארץ אם יגיע ליעדו בחו"ל ביום טוב שני של גלויות במקום ששדה התעופה נמצא בתחום ישוב של יהודים.
2. אם שדה התעופה בו ינחת הוא מחוץ לתחום שבת של ישוב יהודי, אזי אין איסור לנחות שם, דכל שהוא חוץ לתחום של ישוב ישראל לא חלים עליו דיני בני חו"ל.
3. הנוחת ביום טוב שני של גלויות בשדה תעופה שמחוץ לתחום של ישוב יהודי צריך להשאר בתחום נמל התעופה, ויהיה מותר לו לנסוע לעיר רק במוצאי יום טוב שני של גלויות. מוטב שלא יכנס לעיר מיד במוצאי החג אם לא לצורך גדול.

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ד' סעיף ה

תשובה נוספת:

הנוחת בארצות הברית ביום טוב של גלויות ניתן לו לעלות ולהמשיך בטיסה פנים ארצית, אולם אינו יכול לעזוב את שדה התעופה ולהגיע לעיר אם ישנם יהודים באותה עיר.

פוסק: הרב אביעד אברהם סטולמן

ספר: פלא יועץ שו"ת

מקור: סימן כח. (ראה יום טוב שני כהלכתו פרק ג סעיף יא לעניין מעמד שדה תעופה)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טיסה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה