חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות טיפולי שיניים בתענית אסתר?

תשובה:

א. מותר כי זה לשם ריפוי. (הגרש"ז אוירבאך)
ב. ראוי לדחותו אם יצטרך לשתות לאחר הטיפול. (הגר"נ קרליץ)

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרפ"ו, עמוד מ"ט
הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, ספר הליכות שלמה
הגר"נ קרליץ שליט"א, נמסר ע"י הרב זאב בוגרד.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה