חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם וכיצד ניתן לטפל בנפיחות בשבת?

תשובה:

מותר ללחוץ בסכין וכדו' על נפיחות כדי למנוע התפשטותה, וכן מותר לרחוץ את האבר הנפוח במים, אבל אסור לשים עליו רטיה רטובה (קומפרס). ובמקום של כאב מרובה עד שחש כל גופו, מותר גם לשים רטיה רטובה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: הטיפול בפצעים בשבת וביו"ט, עמ' תקפ"ז, סעיף ל"ה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה