חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם טיפול פוריות רשות או חובה?

תשובה:

"והפרֵתִי אתכם והרבתי אתכם" – מאת: הרב יוסי איתן

העיסוק בפריה ורביה הינו אחד החובות הבסיסיות של יהודי בחייו. תחילה הוא מחויב בהשתדלות להביא עם זוגתו בן ובת לעולם, ובהמשך -"כל זמן שיש בו כוח" (כלשון הרמב"ם) –להוסיף ולפרות ("לערב"; "לשבת יצרה"). החובה היא להשתדל. אך אם לדאבוננו לא זכה למרות שעשה את הנדרש –הרי אנוס הוא ולא תהיה עליו שום תביעה. אחת השאלות שנשאל אדם לאחר מאה ועשרים בשערי גן-עדן: "עסקת בפריה ורביה?" –לאמור: העיסוק הוא הקובע, לא התוצאה. בין אם לא זכה כלל, בין אם זכה אך כל ילדיו מאותו המין.

בזמננו, קרוב ל 15% מהזוגות חו֗וִים עיכובים בהולדת ילדים. אם הם עוסקים בהשתדלות זו מזה כשנה ועדיין ללא תוצאות –פונים לבירור רפואי בכדי לאבחן שורש הבעיה, ולטפל בהתאם (למעט בעיה שכבר ידועה או גיל מבוגר –שאז יש להקדים ולפנות). האם הפניה לרופאים הינה חלק מחובת ההשתדלות לפרות ולרבות, או שההשתדלות הנדרשת הינה בדך הטבע בלבד, והטיפולים הרפואיים הכרוכים בכך כפוף לרצונם החופשי של בני הזוג? כמובן, גם על הצד שאין זו חובה, לא יעלה על הדעת שבני הזוג ימנעו מלברר ולטפל ויעדיפו להסתכן בהישארותם עצבים וערירים כל ימיהם במקום לנסות להביא שמחה לביתם! אולם יש לכך כמה נפקותות, כגון: האם מצוות פו"ר מתקיימת בהזרעות מלאכותיות והפריה חוץ-גופית? עד היכן יש להשתדל אם חלילה אין הטיפולים צולחים? האם לקחת סיכונים? כמה ממון להוציא? האם בני הזוג רשאים להשתמש לשם-כך בכספי מעשר כספים? (אם זו חובה-אינם רשאים).

נראה שלגבי טיפולי תרופתיים וכיו"ב –לכל הדעות חובה להשתדל, שהרי זה מקובל בכל העולם כמעשים שבכל יום. וזאת כל עוד מדובר בטיפול שעלותו אינה גבוהה ביותר (עד 10-20% מהונו –תלוי בדעות: או"ח-תרנ"ו). ולגבי הטרחה והצער המתלווים –אין בהם בכדי לפטור, ועינינו רואות שהנשים הנאלצות להזדקק לכך עושות זאת בנחישות ובחוסן וגבורה הראויים להערצה. סיכונים? -שכיחותם (ככל הידוע כיום) נמוכה ולא מקובל לחשוש עד כדי הימנעות מראש

 

פוסק: הרב ישראל רוזן - ראש מכון צומת

ספר: שבת בשבתו

מקור: פרשת בחוקותי - תשע"ו הרב יוסי איתן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה