חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפעיל בשבת מערכת בטחונית של טלויזיה במעגל סגור?

תשובה:

בית כנסת הרוצה להפעיל בשבת טלוויזיה במעגל סגור לצורך בטחוני הכולל גם סכנת נפשות, והמצלמה תצלם את כל הנכנסים לבית הכנסת, אזי יהיו רשאים להתקין מערכת זו בתנאים הבאים: רמת הצורך הבטחוני יקבע על ידי מומחים גם אם אינם יהודים, המערכת תופעל על ידי שעון שבת או שתיהיה מופעלת כבר מערב שבת. באי בית הכנסת לא ינסו ליצור קשר עם השומר דרך המצלמה. במקרה של תקלה בשבת מותר לתקן ואף להדליק את המערכת על ידי גוי.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ג סימן לד וראה שם בהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה