חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטלטל במלון בבעלות נכרית ומה דין עירוב חצרות במקרה זה ?

תשובה:

תייר השוהה בבית מלון בבעלות נכרית נחשב כרשות אחת ומותר לטלטל בכל הבניין.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תנז'

תשובה נוספת:

אם אוכל בחדר האוכל של המלון יחד עם אורחים האחרים אפילו אם אוכל כשר משלו, אינו צריך לעשות עירוב חצרות ומותר לטלטל בין חדרי המלון, בפרוזדורים ובשאר המקומות המשותפים. אולם אם לא כן, (ואפילו אם אוכל בחדר האוכל רק ירקות או שותה בלבד) צריך למצוא דרך לבקש מנציג של בעל המלון שיקנה לו בקנין סודר את החדרים וחלקם במקומות המשותפים בכדי שיוכל לערב (ללא ברכה).
ויש מי שכתב (שו"ת מנחת יצחק חלק ד' סימן נו' אות ד) שבשעת הדחק אם לא ניתן לשכור את הרשות יש להקל בעשיית העירוב ללא שכירת הרשות.

פוסק: הרב ברוך שלמה בליזינסקי

ספר: חיים כהלכה תשע"ב

מקור: שאלה 101

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה