חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיו דרך ניתן לטלטל חנוכיה בשבת למקום אחר?

תשובה:

היודע שיצטרך לטלטל את החנוכיה בשבת לאחר שיכבו הנרות, יניח בערב שבת על הכסא או הטס שהחנוכיה מונחת עליו, דבר היתר חשוב (יותר משווי החנוכיה), ויש אומרים שיכול להניח חלה שיצטרך אותה לכבוד שבת, ואז יוכל לטלטל.
וכן אם יודע שיוכל לטלטל ברגלו, מרפקו או בעזרת גופו, אינו צריך להניח  על הטס דבר חשוב.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: מועדים סימן עז סעיפים טו- טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה