חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעת הצורך, מותר לטלטל טלפון סלולרי בשבת או ביום כיפור?

תשובה:

(במקום שיש עירוב או במקום שאין עירוב אבל אינו רשות רבים גמורה) כאשר יש צורך לטלטל טלפון סלולרי בשבת או ביום כיפור בזמן ההליכה לבית הכנסת, כגון: למקרה שיתכן שידרש להגיע בדחיפות לבית חולים בגלל אישפוז קרוב משפחה וכו', או לצורך פיקוח נפש  אחר, הרי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא: לשים לפני השבת את הטלפון דלוק בכיס הבגד שלו וכאשר הוא הולך לבית הכנסת - ימנע מלגעת בידיים במכשיר.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן לט ראה פירוט הערה 1 וראה שם הגרז"ג גולדברג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה