חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעת הצורך מותר לטלטל טלפון סלולרי בשבת או ביום כיפור?

תשובה:

(במקום שיש עירוב או במקום שאין עירוב אבל אינו רשות רבים גמורה) כאשר יש צורך לטלטל טלפון סלולרי בשבת או ביום כיפור כאשר הולך לבית הכנסת, כגון למקרה ויתכן וידרש להגיע בדחיפות לבית חולים בגלל אישפוז קרוב משפחה וכו' או לצורך פיקוח נפש  אחר, הרי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת, לשים לפני השבת את הטלפון דלוק בכיס הבגד שלו וכאשר הולך לבית הכנסת וכו' ימנע מלגעת בידיים במכשיר.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן לט ראה פירוט הערה 1 וראה שם הגרז"ג גולדברג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה