חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם במקום שיש איסור טלטול יהיה מותר לטלטל את הילד בעזרת נכרי?

תשובה:

מותר לומר לנכרי בצורה ישירה לטלטל את התינוק עם העגלה שמונח בה לבית הכנסת, כדי שגם אמו תוכל להתפלל שם. וקל וחומר שמותר לרמוז לנכרי שכן לרמוז הותר אף שלא במקום מצוה.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ג' שאלה לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה