חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטלטל ספר תורה לבית החתן וכו' ?

תשובה:

יש  נוהגים להתפלל בבית החתן בשבת שבתוך שבעת ימי המשתה. ומביאים לשם ספר תורה כבר בערב שבת ומייחדים לו ארון לכבוד ספר התורה, ולנוהגים כך יש להם על מה שיסמוכו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן קלה סעיף טו

תשובה נוספת:

כאשר קבוצה מתארחת בשבת במלון שאין בו ספר תורה באופן קבוע, מותר לטלטל ספר תורה למלון ביום שישי ולהחזירו במוצאי שבת. אף על שלא יקראו בו שלוש פעמים.  יש לדאוג שהספר יהיה מונח בכבוד בארון קודש קבוע.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב' סימן נו וראה או"ח קלה, יד ובמשנה ברורה.

תשובה נוספת:

אין להוציא ספר תורה מבית הכנסת לקריאה במקום אחר פרט לבית האבל או במקרים מיוחדים. וצריך לקבוע לפני כן מקום למיקומו של הספר שיהיה מונח בו יום או יומים.
כמו כן אפשר לטלטל ספר תורה לחדר סמוך שנמצא תחת אותה קורת גג של  בית הכנסת בו מצוי הספר באופן קבוע. ובשו"ת הר צבי (או"ח, א' עא ) נוטה להתיר  לטלטל אף לבית כנסת אחר.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק טז' סעיף ז וראה משנה ברורה סימן קלה, יד ס"ק מח-מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה