חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

במקום שיש עירוב אלא שהאב מחמיר שלא לטלטל האם רשאי בנו לטלטל עבורו?

תשובה:

במקום שיש עירוב אלא שהאב מחמיר שלא לטלטל רשאי בנו לטלטל עבור אביו.

פוסק: הרב מאיר אביטל

ספר: מורה הנער

מקור: סימן טו סעיף לט וראה גם שות יחוה דעת חלק א סימן נו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה