חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה של טלטול פחות פחות מארבע אמות?

תשובה:

אדם המטלטל פחות פחות מארבע אמות צריך לעמוד לפוש לרגע.
כשיגיע סמוך ליעדו ברשות היחיד יזרוק את החפץ כלאחר יד לביתו.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רסו ס"ק יז -ציח ויש מצריכים שישב או יניח החפץ על הקרקע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה