חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטלטל רובה בשבת?

תשובה:

מי שמחזיק רובה בביתו לצורך הרתעה או הגנה מותר לטלטלו גם אם אין לו צורך בו כעת. אבל מי שאינו יודע לירות אסור לטלטל רובה משום מוקצה.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק שני סימן לב' סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה