חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ניתן להעביר תינוק לבית כנסת לצורך מילתו, במקום שאין עירוב?

תשובה:

(לפי הט"ז) נוכרי יוציא אותו מרשות לרשות, ואחר כך יטלטלו את התינוק פחות פחות מארבע אמות, והנכרי יכניס אותו לבית הכנסת.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רסו ס"ק יז. ולפי מגן אברהם ימולו אותו ביתו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה