חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנשים להתעטף בטלית בתפילתן ליד הכותל.

תשובה:

אשרי הנשים אשר מתפללות יום יום לפחות תפילה אחת, וכן הבאות לבית הכנסת  לשמוע קריאת התורה מעזרת נשים. לגבי התעטפות בטלית  או קריאה בתורה בהתארגנות שלהן, יש לבטל מנהג זה. יש לאסור תפילת נשים ליד הכותל כשהן עטופות בטלית ועם ספר תורה.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תש"ן עמוד 75 וכן תשמ"ח - תשמט עמוד 43

תשובה נוספת:

יש רשות לאשה לקיים מצווה שלא חייבה אותה התורה, כגון: שופר, לולב וכו'. לגבי מצוות ציצית, הדבר מותנה בכך שיהיה שונה מבגד של גבר, וגם שהדבר לא יעשה מכיוון של תרעומת, יוהרה  או מרידה אלא שכוונתה ממש לשם שמים.
ולגבי  לבישת תפילין כבר כתוב בתוספות במסכת עירובין דף צ"ו ע"א  ד"ה מיכל, שצריך למחות בידן אם רוצות להניח תפילין.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ד' סימן מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה