חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה שחזר לביתו לאחר שאושפז בבית חולים, רשאי להחזיק לידו טלפון למקרה ויצטרך לקש עזרה?

תשובה:

חולה שחזר לביתו לאחר שאושפז בבית חולים, והוא עדיין לא נתרפא לגמרי, ואף ייתכן ובמקרה של היחלשות יצטרך שוב להתאשפז, רשאי בשבת להחזיק לידו טלפון למקרה ויצטרך לבקש עזרה, שהרי הוא עדיין מוגדר כחולה שיש בו סכנה.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד הוראה לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה