חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש בטלפון סולולרי כשעון מעורר?

תשובה:

שעון סולולרי הוא למעשה כלי שמלאכתו לאיסור, אולם אם כיוונו לפני שבת על מנת שיעורר אותו בשבת, אסור לו להפסיק את הצלצול אך מותר לו לטלטלו למקום אחר כדי שלא יפריע לו הצלצול.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כח' סעיף לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה