חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ייעשה מי שברך בטעות "על בדיקת חמץ" במקום "על ביעור חמץ"?

תשובה:

לפני תחילת הבדיקה יברך: אשר קידשנו במצוותיו וציונו על ביעור חמץ". וזאת אף על גב שלא מבער כעת את החמץ אלא למחרת, מכל מקום בדיקה זו היא תחילת הביעור. מי שברך בטעות "על בדיקת חמץ" במקום "על ביעור חמץ" לא יצא ידי חובה ויחזור ויברך "על ביעור חמץ".

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תלב'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה