חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין האישה כאשר התבלבלה בברכת הדלקת הנר במצבים שונים?

תשובה:

נוסח ברכת הנר של יום טוב, הוא: "להדליק נר של יום טוב".
כשחל יום טוב בחול, ובטעות בירכה האישה "להדליק נר של שבת" במקום "להדליק נר של יום טוב", לא יצאה ידי חובתה, וצריכה לחזור ולברך אפילו לאחר כדי דיבור, כל זמן שנהנית מהנרות. וכשחל יום טוב בשבת, ובירכה בטעות רק על השבת, אינה צריכה לחזור, ואפילו שעדיין הוא שעת היתר להדליק. אבל אם בירכה בטעות רק על יום טוב ולא על השבת, תחזור ותברך "להדליק נר של שבת ויום טוב", כל זמן שהוא שעת היתר להדליק.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק שני, סעיף יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה