חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בכור המשתתף בסיום מסכת בערב פסח ולא טעם מהסעודה, רשאי להפסיק תעניתו?

תשובה:

אם בכור השתתף בסיום מסכת בערב פסח ולא טעם מהסעודה, אינו רשאי להפסיק תעניתו.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק יג סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה