חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד נוהגים לגבי הליכה בית הקברות אם היארצייט חל בחול המועד?

תשובה:

אין מבקרים בבית קברות בחול המועד ואם חל יארצייט ביום הראשון של פסח או של סוכות מקדימים את הביקור לערב החג. ואם חל בשביעי של פסח או באחרון של חג הסוכות,  מאחרים לאחר החג, ואם חל היארצייט בחול המועד רבים דוחים את הביקור לגמרי.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: -פרק לז' סעיף יד

תשובה נוספת:

כשחל יום היארצייט של הוריו בחול המועד יעלה לקבר הוריו קודם החג או לאחריו ולא בחול המועד, ועדיף לעלות קודם החג.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ב הוראה צא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית קברות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה