חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מציינים את יום הזכרון (יארצייט) בחודש אדר שבשנה מעוברת?

תשובה:

מנהג הספרדים לקיים את יום הזכרון באדר שני, ומנהג אשכנז באדר ראשון. ויש מהאשכנזים שמקיימים אותו פעמים בשני האדרים. אם יום הפטירה היה בשנה מעוברת מקיימים את יום היארצייט בחודש אדר בו  הייתה הפטירה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק יד סעיף ג בהערה 4

תשובה נוספת:

באדר ראשון יהיה שליח ציבור וגם יאמר קדיש, ובאדר שני יכול לומר רק קדיש.

פוסק: מפסקי הרב יוסף שלום אלישיב

ספר: ציוני הלכה הלכות אבלות - בעריכת הרב בן ציון הכהן קוק

מקור: פרק לו עמוד תקעה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה