חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד נוהגים כאשר היארצייט חל בשבת?

תשובה:

כאשר חל יארצייט בשבת או ביום טוב נוהגים להתפלל לפני העמוד ולומר את הקדישים. יש נוהגים ללמוד משניות בשבת ויש נוהגים ללמוד בערב שבת או בערב יום טוב.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק ב פרק ז סימן א ס"ק ז

תשובה נוספת:

כאשר יום השלושים או יום היארצייט חל בשבת, אזי מקדימים את הביקור ליום שישי או שדוחים לאחר שבת.
כמו כן עולים למפטיר בשבת שלפני כן, ומתפללים ערבית במוצאי שבת שלפני כן.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן לז סעיף יג וכן סימן לט סעיפים א-ב

תשובה נוספת:

כאשר אין אפשרות לעלות לקבר בערב שבת או ביום ראשון, אזי יש לכך תשלומין עד 3 ימים אחרי המועד של היארצייט, ואף מועיל ללכת לקבר 3 ימים לפני היארצייט, למרות שלא ידוע המקור לכך.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק א פרק ג הערה 42 וראה חלק ב פרק ח סימן ג

תשובה נוספת:

כאשר היארצייט חל בשבת, אין צורך להתפלל או לעלות לתורה בשבת קודמת.

פוסק: מפסקי הרב יוסף שלום אלישיב

ספר: ציוני הלכה הלכות אבלות - בעריכת הרב בן ציון הכהן קוק

מקור: יארצייט פרק לה עמוד תקסג -תקסד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה