חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מקבל את משלוח המנות צריך לדעת ממי קבל את המשלוח?

תשובה:

עיקר משלוח המנות הוא כדי להרבות אחוה ורעות לכן טוב שהשולח לא יסתיר את זהותו, ואפילו יצרף פתק עם שמו.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ה, עמוד קסו
הגרי"ש אלישיב שליט"א, קונטרס לקנות חכמה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה