חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יהודי המתגורר בחו"ל וקנה דירה בארץ, כיצד ינהג לגבי יום טוב שני של גלויות כאשר מבקר בארץ?

תשובה:

יהודי המתגורר בחו"ל וקנה דירה בארץ,  ובא לבקר בארץ יהיה פטור מיום טוב שני של גלויות בשהותו בארץ, אבל בהיותו בחו"ל חייב ביום טוב שני עד שיתיישב בקביעות בארץ.

פוסק: הרב שלמה גורן

ספר: תרומת הגורן בעריכת מכון האידרא רבה

מקור: חלק א סימן קיז, וראה גם מאמר מרדכי חלק ב עמוד 524

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה