חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יולדת הנמצאת בבית חולים מדליקה נרות שבת?

תשובה:

יולדת השוהה בית חולים תדליק נרות שבת בברכה גם אם בעלה מדליק בביתם עם ברכה.

אם הגיעה לבית חולים  בזמן הדלקת נרות שבת ואינה יודעת אם תשאר שם משיחשיך, ואף ייתכן וישלחו אותה לביתה, אזי תדליק נרות שבת בחדר ההמתנה ואל תברך. ואם בעלה ישאר איתה בחדר ההמתנה ואף יאכל שם, אזי ידליק הבעל בברכה.
אם נמצאת במקום שלא מרשים לה להדליק או שאין לה נרות שבת, יש אומרים שתדליק ותברך על אור חשמל (אין לברך על פלואורסצנט).

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין והרב משה רוטשילד

ספר: תורת היולדת

מקור: פרק לח סעיפים א-ה וראה מנ,ב רסג, לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה