חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בסיס לנוהגים שיולדת לא יוצאת מביתה 30 יום לאחר הלידה?

תשובה:

במספר קהילות (וביניהן קהילת בוסקוביץ) היה  נהוג שיולדת תצא מביתה בפעם הראשונה בשבת לבית הכנסת, רק אחרי ארבעה שבועות מהלידה. ייתכן והיסוד למנהג זה הוא הנאמר בגמרא ובההלכה (שו"ע או"ח של' ד וביומא דף עג ע,ב) שהיולדת נחשבת ומוגדרת כחולה עד שלושים יום. ובאותה שבת היו מציינים במשפחה את אותה שבת כיום חג.


הערת מנהל האתר:
הרב גדעון פרל, רבה של גוש עציון סיפר לי שמנהג זה נהוג אצל יהודי איראן.

פוסק: ביאלר יהודה

ספר: מן הגנזים

מקור: עמוד 116 הערה 105 וראה הליכות ביתה עמוד עח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יולדת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה