חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין יולדת לענין צום יום כיפור?

תשובה:

יולדת עד שלושה ימים מהלידה אסור לה להתענות וצריכה לאכול ולשתות כרגיל.
משלושה ימים עד שבעה ימים מהלידה אינה צמה, עליה לאכול ולשתות לשיעורים אלא אם כן יש לה סיבה רפואית לאכול כרגיל.
שלושה או שבעת ימים האמורים ביולדת נמנים מעת לעת, דהיינו החישוב של מעת לעת נעשה משעת גמר הלידה.
אחרי שבעת ימים מהלידה צריכה להתענות ככל אדם אלא אם היא חולה ויש לה חשש לסכנה.
יולדת בניתוח קיסרי יש לה לאכול על פי הוראות הרופאים, גם לאחר שבעה ימים מהלידה, וכך גם מי שנמצאת אחרי הרעלת הריון שנחשבת כחולה שיש בה סכנה ותאכל על פי הוראות הרופאים.

מי שהותר לה לאכול תאכל מאכלי תזונה ולא מאכלי תפנוקים והנאה.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי ימים הנוראים

מקור: שער ז' סעיפים כ-כב ובמקורות שם חישוב הימים, מעת לעת וכו'. וראה הליכות שלמה, מועדים, יום כיפור פרק שישי סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה