חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דינו של יום העצמאות לענין תפילה, הלל, שמחה וגילוח?

תשובה:

בליל יום העצמאות אומרים שהחיינו לפני הלל. (ואת ההלל עצמו אומרים בערב ללא ברכה). ביום העצמאות אומרים בתפילת שחרית הלל שלם ובברכה. דיני אבלות של ספירת העומר לא חלים ביום העצמאות ולכן מותר בשמחה, ריקודים בליווי כלי זמר וכל נגינה וכן בגילוח בסמוך לכניסת החג.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקל - תקלא

תשובה נוספת:

יש הסוברים שיש לומר הלל גם בערב יום העצמות בדומה ליציאת מצרים. וכך נהג הרב גורן. רוב תלמידי הרצי"ה נוהגים שלא לומר הלל בערב יום העצמאות. (וכך פסקו הרב יעקב אריאל,הרב נריה ועוד, ולאחר שנבחר הרב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב לרב ראשי לישראל הפסיקו לומר הלל בלילה בערב יום העצמאות, ראה פירוט במקור ובהערה 9).
יש רבים שסוברים שלא לברך שהחיינו על הלל ביום העצמאת כיון שחז"ל תיקנו שהחיינו רק על ימים טובים שיש בהם איסור מלאכה או מטעם אחר בחנוכה. והרוצה להדר ילבש בגד חדש ויכוון גם על יום העצמאות. 
אין אומרים תחנון ביום העצמאות ולא בתפילת מנחה ביום הזכרון.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים ,יום העצמאות סעיף ח וראה הערה 9 וכן סעיף יא

תשובה נוספת:

ספרדים האומרים הלל, יאמרו ללא ברכה ויאמרו אותו אחרי קדיש תתקבל.

פוסקים: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון, הרב שמואל אליהו

ספר: טוב להודות -יום העצמאות ויוםירושלים

מקור: אורות אליהו עמוד 595 וראה שו"ת הרב הראשי חלק א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום העצמאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה