חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש להיערך ליום טוב החל ביום ראשון (מוצאי שבת)?

תשובה:

כשחל חג השבועות ביום ראשון (מוצאי שבת), אזי מי שרגיל להניח ענפי אילן בית הכנסת יעשה זאת ביום שישי.
יש להדליק נר נשמה גדול על מנת שיוכל להעביר אש במוצאי שבת לצורך הדלקת נרות יום טוב.
יש להכין ביום שישי נרות  גם לליל יום טוב, ויש להדליקם רק אחרי צאת הכוכבים ולאחר שאמרה "המבדיל בין קודש לקודש". הדלקת הנרות נעשית לפני הקידוש ואז תברך גם שהחיינו.
בתפילת ערבית יש לומר "ותודיענו" במקום "אתה חונן".
אין לעשות כל מלאכה עד שאמר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש", לכן גם אין להוציא בשבת מזון מן המקפיא בכדי שיופשר לסעודת החג. וכן אין להכין את השולחן בשבת לצורך החג וגם לא להכין מאכלים או לחתוך סלט.
בשבת יתפלל מנחה מוקדם יותר, ויאכל סעדה שלישית בשעה מוקדמת לפני זמן מנחה קטנה (שעתים וחצי לפני השקיעה), אם איחר לאכול מוקדם כנ"ל, אזי לא יאכל יותר מ"כביצה" לחם (כשתי פרוסות)
ברכת מאורי האש במוצאי שבת / ליל החג יברך ויביט על נרות יום טוב שהדליקה אשתו.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: פרק כא סעיפים ל- מא

תשובה נוספת:

לגבי הוצאה בשבת מאכל מהמקפיא לצורך החג, כיון שנחלקו בזה הפוסקים, אזי בשעת הדחק, כאשר ההמתנה לצאת השבת תגרום עגמת נפש ועיכוב משמעותי של סעודת החג, אזי יהיה מותר להוציא בשבת את המאכל מהמקפיא.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים, יום טוב פרק ב סעיף יב

תשובה נוספת:

מותר להוציא תבשיל מהמקפיא בשבת, כדי שיפשיר, גם אם הוא לצורך סעודת יום טוב, מפני שאין בכך הכנה.

פוסק: ייעוץ והכוונה בהלכה- בהכוונת הרב אליקים לבנון

ספר: כושרות -עמותת כושרות- ייעוץ והכוונה

מקור: הרב אליקים לבנון ג.ה

תשובה נוספת:

דג חי קפוא וכו' שאינו ראוי לאכילה ללא בישול, הנו מוקצה ואסור להזיזו במקפיא כשרוצה להוציא פיתה, חלה וכו'. ובדיעבד אפשר יהיה להזיזו בשינוי בלבד, כגון במרפק וכו'.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: או"ח סימן ס וראה שו"ע סימן שח, סוף סעיפים ג,ז, מג וסימן שיא סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה