חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יש לקיים מצוות סעודת פורים כאשר פורים חל ביום שישי?

תשובה:

מעיקר הדין, נחתן להקל לעשות את הסעודה אפילו בצהרים, מכיון שהיא סעודת מצוה, וסעודת מצוה בזמנה מותר לעשות אפילו ביום שישי בצהרים. 

אולם נכון להקדים ולעשות את סעודת הפורים בשעה מוקדמת, מפני כבוד השבת, כדי שבסעודת ליל שבת יוכל לאכול בתאבון, ולא מתוך השובע והעייפות של סעודת הפורים. לכן, כאשר חל יום פורים ביום ששי, יש להקדים את הסעודה לבוקר, לפני חצות היום (כלומר, לפני השעה עשרה לשתים עשרה בצהרים).

 

ספר: רמ"א

מקור: רמ"א סימן תרצ"ה ס"ה ובמשנה ברורה. וילקוט יוסף סימם תרצה, הובא גם בהלכה יומית של מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה