חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היוצא לדרך לפני פורים וקרא את המגילה מתי יעשה את סעודת פורים?

תשובה:

היוצא לדרך רחוקה לפני פורים, אף שיש המתירים לו לקרוא את המגילה לפני יד' באדר (אם לא יוכל לקוראה בזמנה), מכל מקום חייב לקיים את סעודת פורים בזמנה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יג סעיף יד וראה מ"ב תרפח, סק"כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה