חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר תפלית יזכור ביחיד?

תשובה:

מי שקשה לו ללכת להתפלל בבית הכנסת, כגון חולה או אדם חלש, רשאי לומר יזכור ולנדור צדקה ביחידות בביתו.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: שבת שבתון - חולה ביום כיפור

מקור: סעיף נז עמוד קלב וראה שו"ת דודאי השדה סימן יב,

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה