חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מנהג ייחוד שאחרי החופה הנו גם למנהג ספרד?

תשובה:

מנהג ייחוד של הזוג לאחר החופה לעיני המוזמנים אינו לפי מנהג ספרד.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: מקור חיים השלם

מקור: חלק ה' פרק רלז וראה גם עשה לך רב חלק ו' עמוד שסו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה