חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקדש על יין לבן?

תשובה:

מצווה לכתחילה לקדש על יין אדום, וכשאין לו יין אדום או שאינו משובח, אפשר לחלק מהדעות לקדש על יין לבן.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן ער"ב סעיף ד ס"ק י - יב ובשעה"צ כ. ראה ביה"ל ד"ה ואם יין, שאם הפת חביבה עליו יותר מהיין רשאי לקדש על פת. וראה שש"כ חלק ב פרק מז סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה