חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יין מפוסטר נאסר במגע?

תשובה:

יין של יהודי שנתבשל, שהרתיחו אותו אינו נאסר במגע של גוי או מחלל שבת בפהרסיא, והוא הדין להקל ביין מפוסטר עד 80 מעלות שרתח ונתמעט ממדתו ברתיחה. (הגם שטוב להזהר ממגע גוי גם ביין מפוסטר).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן קכג -קלד סעיף ו עמודים תקצד - תקצה

תשובה נוספת:

יין שנתבשל אינו אוסר במגע של של נכרי או מחלל שבת בפהרסיא.
יש אומרים שפיסטור של יין אינו מועיל לגבי מגע נכרי או מחלל שבת בפהרסיא.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מז סעיף יט

תשובה נוספת:

מותר לקדש על יין מבושל שבושל עד כדי שהגיע ליד הסולדת בו ונתמעט ממידתו, כיוון על יין זה לא גזרו שיאסר ממגע.

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק י סעיף ז ובמנחת שלמה חלק א סימן כה אסר יין מפוסטר

תשובה נוספת:

יין שעבר בישול אין בו חשש מגע, וכן יין שעבר תהליך פיסטור דינו כמבושל, ויש חולקים לגבי יין מפוסטר, לכן בשעת הדחק אפשר לסמוך על המתירים.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כב סעיף לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה