חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקדש בכוס ששתו או שטעמו כבר מיינה?

תשובה:


אפשר לתקן כוס יין ששתו ממנה, על ידי הוספת יין או משקין אחרים, מן הבקבוק לכוס, ואף אם יוסיף מים מן הברז או מכוס של מים שלא שתו ממנה. ובלבד שהמים לא יחלישו את חוזק היין יתר על המידה.
הרוצה לקדש על כוס שחברו כבר קידש עליה ושתה ממנה, טוב יעשה אם יוסיף תחילה מעט יין מן הבקבוק לכוס, יחזיר את כל היין שבכוס לבקבוק וימלא מחדש כוס (לאחר ששטף את הכוס) לשם מצוות קידוש.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק א תשל"ט

מקור: פרק מז סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה