חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות מלאכות אוכל נפש ביום טוב למרות שיכל לעשותם מערב יום טוב?

תשובה:

גם דבר שיהיה יכול לעשותו מערב יום טוב, והיה אנוס על הדבר בערב יום טוב, או שלא הייתה לו שהות מקודם לבשל, או שלא היה לו מאותו המין בערב יום טוב, והגיע אליו ביום טוב, מותר לעשותו ביום טוב.
וכן, אם נתקלקל מאכל, או שנשפך ביום טוב, או שהגיעו אליו אורחים ביום טוב ולא ידע מהם בערב יום טוב, מותר לעשותו ביום טוב.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק תשיעי, סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה