חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ילדים צריכים לצום בתענית אסתר?

תשובה:

ילדים (בנים עד גיל 13, בנות עד גיל 12), אינם צריכים להתענות בתענית אסתר ואפילו לא תענית של מספר שעות. מכל מקום, ילדים המבינים את מהות התענית יש לחנכם שלא לאכול ממתקים וכו' אלא יאכלו דברים המזינים את גופם.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק ג סעיף ו בשם הגר"א אליהו והגר"ש ישראלי

תשובה נוספת:

הפטורות מלהתענות בתענית אסתר הן: מעוברות (משלושה חודשים ומעלה, אלא אם סובלת מהקאות ומיחושים גם קודם לכן), מניקות גם אם פסקו מלהניק כל עוד היא תוך כד' חודשים ומרגישה חולשה. אשה שהפילה תוך שלושים יום להפלתה. ואם מרגישה חולשה מכך אזי פטורה עד כד' חודש להפלתה. וכמובן יולדת תוך שלושים יום ללידה.
וכן פטורים מלהתענות בתענית אסתר הם: חולה שאין בו סכנה, או מי שתקפה אוותו חולשה, וכן זקן מופלג שהוא תשוש כוח, חתן בתוך שבעת ימי המשתה ושלושת בעלי ברית, דהיינו: אבי הבן, הסנדק, והמוהל. וכמובן כל מי שכך הורה לו הרופא.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרפו סעיפים א- יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה