חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מקיימים מצוות פריה רביה כאשר נולדו ילדים מפגרים?

תשובה:

כאשר מדובר בפיגור בדרגה כזו שאם יתחתן לא יוכל להקים זרע אזי במקרה זה למי שנולד ילדים עם פיגור קשה מעין זה, הוא לא מקיים מצוות פריה ורביה. אבל כאשר מדובר שהוליד ילד שיש מחלה קשה והוא יוכל להנשא ולהקים דורות הרי בכך קיים מצוות פריה ורביה.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: חלק ו סימן ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה