חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר ילד קטן פונה וחוזר ומטריד את אביו באמצע שמונה עשרה?

תשובה:

ילד קטן המבקש מאביו הנמצא באמצע תפילת שמונה עשרה שיראה לו היכן להתפלל וחוזר ומטרידו בכך, רשאי אביו  להפסיק את תפלתו לרגע ולפתוח לו את הסידור על מנת להראות לו היכן להתפלל, וזאת גם על מנת שיוכל להמשיך לכוון בתפילתו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן קו סעיף יב

תשובה נוספת:

כאשר בניו שואלים אותו באמצע תפילת העמידה שאלה הקשורה לתפילת העמידה, מותר לסמן להם את התשובה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: אורח חיים, תפילה, סימן קד' סעיף צא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה