חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצאת בשבת עם מקל אחיזה?

תשובה:

נפרט את המצבים השונים:
אדם שאינו יכול ללכת כלל בלא מקל הליכה יכול לצאת במקלו בשבת וביום טוב כיון שזה נחשב כמנעלו.
מי שיכול ללכת ללא מקל אלא נוטלו להקל על הליכתו יכול ללכת רק במקום שיש עירוב. ובמקום שיש עירוב נחלקו הפוסקים בדבר.
אדם היוצא במקל הליכה מחשש החלקה מחמת הגשמים או מקום משופע יהיה רשאי לצאת רק במקום שיש עירוב.
אדם חשוב שיוצא עם מקל הליכה מפני דרך כבוד אסור לצאת במקום שאין עירוב.

פוסק: הרב צוריאל אוחיון

ספר: עובדין דחול

מקור: פרק ח סעיפים א-יג וראה הערות שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה