חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד השומעים יוצאים ידי חובת קידוש בשבת?

תשובה:

במקום שנוהגים שאחד מקדש ואחרים שומעים ויוצאים ידי חובה, אזי המקדש צריך לכוון לצאת ידי עצמו וכן גם לכוון להוציא את השומעים, והשומעים צריכים לכוון לצאת בקידוש של המקדש וישמעו היטב את כל דבריו מתחילת הקידוש ועד סופו. וטוב שהשומעים יביטו בסידור בעת שהמקדש מקדש.
בדיעבד יצאו גם אם לא כיוון המקדש בקידוש להוציא אותם ידי חובה, כיוון שכל עוד השומעים נמצאים ליד המקדש ויש להם קביעות יחד יצאו ידי חובתם.
אולם אם המקדש ( או השומעים) חשב שהם יקדשו לבד או שאדם אחר יוציאם, ולכן לא התכוון להוציא אותם ידי חובה אזי לא יצאו ידי חובה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: חלק ב פרק מז סעיפים לב- לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה