חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש דין איסור בישול נוכרי בחליטת והקפאת ירקות?

תשובה:

חליטת ירקות מוקפאים - כיון שפעולת החליטה נעשית כיום ע"י קיטור, ניתן לצרף את דברי הבן איש חי המיקל בבישול בקיטור (כמבואר כל עניין זה להלן שער ט פרק ה אות ה) ולעשות את החליטה ע"י גוי.

פוסק: הרב בנימין משה בר שלום

ספר: שלחן מלכים

מקור: חלק א שער ח פרק א הערה 8 בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה