חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשבת בעת קריאת המגילה לנשים ?

תשובה:

מותר לשבת בעת הקריאה, וכן אם קורא לפחות מעשרה אנשים, אין חייב לעמוד.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תר"צ, עמוד פט הגרי"ש אלישיב שליט"א, ספר בלילה ההוא, והליכות והנהגות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה